JAVNE NABAVKE USTANOVE STUDENTSKI CENTAR BEOGRAD

NAZIV JAVNE NABAVKEPREDMET JAVNE NABAVKEVRSTA POSTUPKAROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDAOBJAVLJENO NA PORTALU JAVNIH NABAVKIDOKUMENTACIJA
ОПРЕМАЊЕ СТУДЕНТСКИХ РЕСТОРАНА „КОШУТЊАК” И „ЗЕМУН”, број набавке Д-12/20 dobra otvoreni 22.06.2020. год. до 11,30 час. 20.05.2020. год. konkursna-dokumentacija-d-12-20.pdf
poziv-za-podnosenje-ponuda-d-12-20.pdf
odluka-o-dodeli-ugovora-d-12-20.pdf
obavestenjeozakljucenomugovoru-d-12-20.pdf